Home

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระมหากรุณาธิคุณ

อริยมรรค สัมมาทิฏฐิ ถวายพระพรชัยมงคล

พระธรรมวชิราจารย์ นำคณะสงฆ์พระเถรนานาชาติ และศากยบุตรสามเณรสีหะ จำนวน ๒๗๓ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญอริยมรรค

admin

1 พฤษภาคม 2567

พระมหากรุณาธิคุณ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานประชุม

admin

12 เมษายน 2567

พระมหากรุณาธิคุณ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ๑๐

admin

3 เมษายน 2567

พระมหากรุณาธิคุณ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลโทปณต แสงเทียน รองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวัง อัญเชิญธรรมนาวา “วัง”

admin

25 มีนาคม 2567

หมวดหมู่ : ข่าวสารล่าสุด..

ข่าวสาร

คืนสุดท้าย คณะศากยบุตรสามเณรสีหะ เจริญจตุรารักขกัมมัฏฐาน ๗ วัน ณ เทือกเขาภูพาน

เจริญจตุรารักขกัมมัฏฐาน ๗ วัน ณ เทือกเขาภูพาน กาฬสินธุ์ หมวด พุทธานุสสติ และเมตตาภาวนา แผ่ไปยังสรรพสัตว์ให้ได้รับอานิสงส์

admin

17 พฤษภาคม 2567

หมวดหมู่ : ร่วมบุญบารมี

ร่วมบุญบารมี

กราบแทบเท้าพระมหาเถระ พระราชวัชรธรรมโสภณ ที่พักสงฆ์ ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลา สิริจนฺโท

พระมหาธีระเพชร ธีรเวที ป.ธ.๙ และพระอาจารย์หาญศักดิ์ ขนฺติสุโภ นำคณะพระพี่เลี้ยง และศากยบุตรสามเณรสีหะ จำนวน ๗๒ รูป เข้ากราบขอพรหลวงปู่

admin

16 พฤษภาคม 2567

ขออนุโมทนาบุญ คุณนันทิพัฒน์ อนันต์ทัศน์ พี่น้องศิษย์วัดชนะสงคราม

ผจก. ฝ่ายขาย บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด นำรถมาส่งมอบ พร้อมเติมน้ำมันเต็มถัง

admin

13 พฤษภาคม 2567

กราบขอบพระคุณในเมตตาอย่างสูงยิ่ง ที่หลวงปู่ มาเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ

หลวงปู่เจ้าคุณพระญาณรักขิต เจ้าคณะหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดธรรมยุต เมื่อท่านเห็นภาพและทราบข่าว ท่านก็รีบมาให้กำลังใจ

admin

13 พฤษภาคม 2567

ขอกราบอนุโมทนาบุญ หลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวชิรวิเทศ (หลวงพ่อเจ้าคุณประเสริฐ) วัดพุทธานุสรณ์

ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประธานอุปถัมภ์ทอดผ้าป่าอุปถัมภ์โครงการหลักสูตร เตปิฏกบาลีศากยสีหะ

admin

2 พฤษภาคม 2567

ขออนุโมทนาบุญ ดร.ตุนตุน อู และ พี่มาร์มาร์ คหบดีอุบาสกอุบาสิกา ชาวเมียนมาร์

เดินทางมาดูแล พระนิสิตมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเถรวาทแห่งเมืองย่างกุ้ง และมัณฑเลย์ ในพิธีสวดสาธยายมหาปัฏฐาน และ ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ๔๕ วัน

admin

1 พฤษภาคม 2567

ขออนุโมทนาบุญ กฟผ. และ กฟภ

นำโดยนายธนะ โชคพระสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง)จังหวัดนครปฐม นายเกรียงศักดิ์ ปุญยธร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

admin

22 เมษายน 2567

ขออนุโมทนาบุญ “บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)” อุปถัมภ์รถยนต์ ๖ ล้อ ป้ายแดง

ท่านเฝ้ามองดูการทำงานมาตามลำดับ ท่านเห็นว่า การเดินทางปฏิบัติศาสนกิจ การออกรับบิณฑบาต การรับส่งสามเณรไปปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน

admin

21 เมษายน 2567

ขออนุโมทนาบุญ คุณสมยศ เพชรชื่นสกุล เด็กหญิงสิริรัตน์ เพชรชื่นสกุล และคุณสราญรัตน์ วงศ์สุริยา

นำน้ำปานะ น้ำอ้อย มาถวายพระสงฆ์สามเณร ๓๐๐ กว่ารูป ทราบว่า เมื่อมีรถขายไอติมวิ่งเข้ามา ยังได้เหมาไอติม

admin

13 เมษายน 2567

เจ้าภาพร่วมบุญบารมี >>

รวมภาพโครงการต่างๆ

เยี่ยมชมโครงการ

พันเอกบุญสิทธิ์ ศรีพงษ์ ประจำ บก.กรมมหาดเล็กเขตพระราชฐานชั้นในสุด

ได้เดินทางมาเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย รับทราบปัญหาข้อขัดข้องตลอดความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ ๒๔ รูป

admin

1 ธันวาคม 2566

กราบสาธุ สาธุ ในเมตตาพระมหาเถระเจ้าซินติ้ง วัดฝอกวงซาน คู้บอน ประเทศไทย

พระมหาเถระเจ้าซินติ้ง อายุ ๘๐ ปี ใบหน้ายิ้มแย้ม ได้ฟังเสียงสาธยายมนต์ภาษาบาลีตามแบบเถรวาท และพิเศษสุด คือสวดแปลเป็นทั้ง Thai English

admin

30 พฤศจิกายน 2566

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและคณะ เยี่ยมชมโครงการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและคณะ เยี่ยมชมโครงการสร้าง​มหา​วชิราลงกรณ​บาลี​เถรวาท​ราช​วิทยาลัย​ พร้อมทั้งนายนรวีร์ ขันธ์หิรัญ นายอำเภอกำแพงแสนและท่านปลัดอำเภอกำแพงแสน

admin

5 กรกฎาคม 2566

รวมหมวดหมู่ : ข่าวสาร & บทความ

ข่าวสาร

คืนสุดท้าย คณะศากยบุตรสามเณรสีหะ เจริญจตุรารักขกัมมัฏฐาน ๗ วัน ณ เทือกเขาภูพาน

เจริญจตุรารักขกัมมัฏฐาน ๗ วัน ณ เทือกเขาภูพาน กาฬสินธุ์ หมวด พุทธานุสสติ และเมตตาภาวนา แผ่ไปยังสรรพสัตว์ให้ได้รับอานิสงส์

admin

17 พฤษภาคม 2567

ข่าวสาร

“มหาปัฏฐาน มหาปกรณ์” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะสงฆ์พระเถรนานาชาติ หมุนเวียนสวดสาธยายเดี่ยว รูปละ ๓๐ นาที ต่อเนื่องติดต่อทั้งกลางวันและกลางคืน สลับกับการปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน

admin

30 เมษายน 2567

ข่าวสาร

มหาปัฏฐาน มหาปกรณ์ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย จึงกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดปี

admin

28 เมษายน 2567

ข่าวสาร

คืนแรก ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ยอดรวมยุวชนวันนี้ ๑๙๒ นาค

ลูกหลานบางคนมีบุญวาสนาทางพระศาสนา เด็กบางคน มีบุญครับ ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ ไม่ใช่หาได้ง่าย ๆ

admin

1 เมษายน 2567

หมวดหมู่ : เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๑ ด้วยแรงอธิษฐานหรืออย่างไร?

นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นวันแรกที่พบหลวงพ่อพระมหาบรรจบ ขนฺติโก ณ บ้านรางพิกุล กำแพงแสน ทุกครั้งที่ผม

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๓ จาริกไปตามนิมิต

เมื่อท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพสุวรรณเมธี​ และผม เดินทางมาถึงบ้านอาจารย์สวัสดิ์ เวลาบ่ายโมงเศษ ๆ

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๔ ท่านปิดถนน ไม่รับใคร ๆ

เรื่องราว พระหลวงตาเปรียญธรรม ๘ ประโยค ศาสนศาสตรบัณฑิต บางรูป บางท่าน อดเสียดายวุฒิการศึกษา

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๕ สมาธิ ฌาน สมาบัติ ?

อาจารย์สวัสดิ์ พุ่มมาก เล่าต่อว่า “คณะที่ไปทั้งหมด พร้อมน้องเก่งเด็กในพื้นที่อีกคน ได้ปรึกษากันแล้ว เห็นร่วมกันว่า

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๖ ปิดทางเข้า ! ท่านคงไม่รับเราแล้ว

อาจารย์สวัสดิ์​ พุ่มมาก โทรบอกหลวงพ่อพระมหาบรรจบแล้วว่า คุณภัสส์กุญช์ (ผู้บริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินถวายหลวงพ่อ)

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๗ ……………………..? (ช่วยตั้งชื่อตอนนี้ให้ด้วยครับ)

ในขณะที่ท่านเจ้าคุณ ฯ เดินนำหน้า มีน้องเก่ง เด็กในพื้นที่อธิบายให้ดูพื้นที่ต่าง ๆ ผมหยุดเดิน ขอกลับมามองข้างหลัง

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง