Home

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระมหากรุณาธิคุณ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ๑๐

admin

3 เมษายน 2567

พระมหากรุณาธิคุณ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลโทปณต แสงเทียน รองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวัง อัญเชิญธรรมนาวา “วัง”

admin

25 มีนาคม 2567

พระมหากรุณาธิคุณ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลโทปณต แสงเทียน รองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวัง อัญเชิญธรรมนาวา “วัง”

admin

24 มีนาคม 2567

พระมหากรุณาธิคุณ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นางพัสดา มานะนำเกษม ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๙ กรมบังคับการ สำนักพระราชวัง

admin

19 มีนาคม 2567

หมวดหมู่ : ข่าวสารล่าสุด..

ข่าวสาร

คืนแรก ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ยอดรวมยุวชนวันนี้ ๑๙๒ นาค

ลูกหลานบางคนมีบุญวาสนาทางพระศาสนา เด็กบางคน มีบุญครับ ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ ไม่ใช่หาได้ง่าย ๆ

admin

1 เมษายน 2567

หมวดหมู่ : ร่วมบุญบารมี

ร่วมบุญบารมี

NoteBook มือสอง เพื่อน้องสามเณรสีหะ

ขอเชิญ ร่วมอุปถัมภ์จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (NoteBook มือสอง) เพื่อถวายศากยบุตรสามเณรสีหะ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนธรรมะ

admin

23 มีนาคม 2567

NoteBook มือสอง เพื่อน้องสามเณรสีหะ

ขอเชิญ ร่วมอุปถัมภ์จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (NoteBook มือสอง) เพื่อถวายศากยบุตรสามเณรสีหะ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนธรรมะ บาลี

admin

23 มีนาคม 2567

NoteBook มือสอง เพื่อน้องสามเณรสีหะ

ขอเชิญ ร่วมอุปถัมภ์จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (NoteBook มือสอง) เพื่อถวายศากยบุตรสามเณรสีหะ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนธรรมะ บาลี

admin

23 มีนาคม 2567

ขอเชิญอุปถัมภ์รับเป็นเจ้าภาพ บรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ

โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อเตรียมความพร้อม “ศากยบุตรสามเณรสีหะ” เข้าสู่การศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาท

admin

23 มีนาคม 2567

ขอเชิญอุปถัมภ์รับเป็นเจ้าภาพ บรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ

โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อเตรียมความพร้อม “ศากยบุตรสามเณรสีหะ” เข้าสู่การศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาท

admin

23 มีนาคม 2567

ขอเชิญอุปถัมภ์รับเป็นเจ้าภาพ บรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ

ศากยบุตรสามเณรสีหะ และยุวชนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้ฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน

admin

23 มีนาคม 2567

ขอเชิญอุปถัมภ์รับเป็นเจ้าภาพ บรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

admin

23 มีนาคม 2567

ขอเชิญอุปถัมภ์รับเป็นเจ้าภาพ บรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ

โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อเตรียมความพร้อม “ศากยบุตรสามเณรสีหะ” เข้าสู่การศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาท

admin

23 มีนาคม 2567

ขอเชิญอุปถัมภ์รับเป็นเจ้าภาพ บรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

admin

23 มีนาคม 2567

ขออนุโมทนาบุญ เจ้าภาพนำภัตตาหารเพลมาสมทบ

ขอเชิญสาธุชนร่วมบุญบารมี สร้างศาสนทายาท ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

admin

26 กุมภาพันธ์ 2567

เจ้าภาพร่วมบุญบารมี >>

รวมภาพโครงการต่างๆ

เยี่ยมชมโครงการ

พันเอกบุญสิทธิ์ ศรีพงษ์ ประจำ บก.กรมมหาดเล็กเขตพระราชฐานชั้นในสุด

ได้เดินทางมาเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย รับทราบปัญหาข้อขัดข้องตลอดความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ ๒๔ รูป

admin

1 ธันวาคม 2566

กราบสาธุ สาธุ ในเมตตาพระมหาเถระเจ้าซินติ้ง วัดฝอกวงซาน คู้บอน ประเทศไทย

พระมหาเถระเจ้าซินติ้ง อายุ ๘๐ ปี ใบหน้ายิ้มแย้ม ได้ฟังเสียงสาธยายมนต์ภาษาบาลีตามแบบเถรวาท และพิเศษสุด คือสวดแปลเป็นทั้ง Thai English

admin

30 พฤศจิกายน 2566

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและคณะ เยี่ยมชมโครงการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและคณะ เยี่ยมชมโครงการสร้าง​มหา​วชิราลงกรณ​บาลี​เถรวาท​ราช​วิทยาลัย​ พร้อมทั้งนายนรวีร์ ขันธ์หิรัญ นายอำเภอกำแพงแสนและท่านปลัดอำเภอกำแพงแสน

admin

5 กรกฎาคม 2566

รวมหมวดหมู่ : ข่าวสาร & บทความ

ข่าวสาร

คืนแรก ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ยอดรวมยุวชนวันนี้ ๑๙๒ นาค

ลูกหลานบางคนมีบุญวาสนาทางพระศาสนา เด็กบางคน มีบุญครับ ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ ไม่ใช่หาได้ง่าย ๆ

admin

1 เมษายน 2567

ข่าวสาร

ธรรมนาวา “วัง” สู่นายทหารนักบิน

พระธรรมวชิราจารย์ กล่าวเปิดปฐมนิเทศ และโอวาทธรรมกถา หลักปฏิบัติ ธรรมนาวา “วัง” แก่นายทหารนักเรียนการบินโรงเรียนการบิน กำแพงแสน

admin

27 มีนาคม 2567

ข่าวสาร

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับชาวต่างชาติ

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา

admin

17 มีนาคม 2567

บทความ

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ฉันภัตตาหารเพล ณ บ้านท่านพันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์

พี่พันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์ คุณปัณพร สิทธิอาษา คหบดีผู้อุปถัมภ์โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัยมาตั้งแต่ต้น

admin

27 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวสาร

มาฆบูชา ๒๕๖๗ ศากยบุตรสามเณรสีหะ

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา

admin

26 กุมภาพันธ์ 2567

หมวดหมู่ : เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๑ ด้วยแรงอธิษฐานหรืออย่างไร?

นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นวันแรกที่พบหลวงพ่อพระมหาบรรจบ ขนฺติโก ณ บ้านรางพิกุล กำแพงแสน ทุกครั้งที่ผม

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๓ จาริกไปตามนิมิต

เมื่อท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพสุวรรณเมธี​ และผม เดินทางมาถึงบ้านอาจารย์สวัสดิ์ เวลาบ่ายโมงเศษ ๆ

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๔ ท่านปิดถนน ไม่รับใคร ๆ

เรื่องราว พระหลวงตาเปรียญธรรม ๘ ประโยค ศาสนศาสตรบัณฑิต บางรูป บางท่าน อดเสียดายวุฒิการศึกษา

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๕ สมาธิ ฌาน สมาบัติ ?

อาจารย์สวัสดิ์ พุ่มมาก เล่าต่อว่า “คณะที่ไปทั้งหมด พร้อมน้องเก่งเด็กในพื้นที่อีกคน ได้ปรึกษากันแล้ว เห็นร่วมกันว่า

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๖ ปิดทางเข้า ! ท่านคงไม่รับเราแล้ว

อาจารย์สวัสดิ์​ พุ่มมาก โทรบอกหลวงพ่อพระมหาบรรจบแล้วว่า คุณภัสส์กุญช์ (ผู้บริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินถวายหลวงพ่อ)

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๗ ……………………..? (ช่วยตั้งชื่อตอนนี้ให้ด้วยครับ)

ในขณะที่ท่านเจ้าคุณ ฯ เดินนำหน้า มีน้องเก่ง เด็กในพื้นที่อธิบายให้ดูพื้นที่ต่าง ๆ ผมหยุดเดิน ขอกลับมามองข้างหลัง

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง