กราบขอบพระคุณในเมตตา หลวงพ่อพระธรรมวชิรเมธี

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

กราบขอบพระคุณในเมตตา หลวงพ่อพระธรรมวชิรเมธี รศ.ดร. ประธานอำนวยการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ท่านเป็นต้นแบบความคิดสร้างนวัตกรรมหลักสูตร สร้างทางเลือกใหม่ ๆ ในการศึกษาพระบาลี ไม่ละเลยเรียนคัมภีร์บาลีเก่า ไม่ทิ้งของใหม่ แต่ท่านประสานทั้งเก่าและใหม่ให้เป็นทางเลือก โดยยึดมั่นแนวทาง “วงศ์ปริยัติ” สานต่อแนวความคิดของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

ปีที่แล้ว ท่านเป็นห่วงที่พัก หลับ นอนเฝ้าประจำโครงการ รีบจัดหาบ้านน้อคดาวน์มาให้ ปีนี้ ท่านห่วงเรื่องอาหารขบฉัน จึงขนขวายจัดหามาให้ และมีสามเณรบวชเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาตามมหลักสูตรในปี ๒๕๖๖ เห็นความตั้งใจของลูกหลานสามเณร จึงมอบรางวัลทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

กราบสาธุ สาธุ

ในเมตตา

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง