กราบขอบพระคุณ​ ท่านอาจารย์​ ดร.พระมหา​ประสาร​ อนุวตฺโต​ เจ้าอาวาสวัดไทรพุทธรังษี​ (สาขา​ ๔​ วัดมเหยงคณ์)​

ศากยบุตรสามเณร​สีหะ

สามเณรใจสิงห์รุ่นที่​ ๑

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๑​ พฤษภาคม​ ๒๕๖๖​ กราบขอบพระคุณ​ ท่านอาจารย์​ ดร.พระมหา​ประสาร​ อนุวตฺโต​ เจ้าอาวาสวัดไทรพุทธรังษี​ (สาขา​ ๔​ วัดมเหยงคณ์)​ เมตตา​นำพาลูกหลาน​ศากย​บุตร​สามเณร​สี​หะ​ ทำวัตร​สวดมนต์​เช้า​ เจริญ​จิตตภาวนา​

ขออนุโมทนา​บุญ​ พี่ปรียาอร​ สาดคล้า (พี่น้ำ)​ และคณะวัดไทรพุทธรังษี​ อุปถัมภ์​ต้อนรับ​ จัดที่นอนหมอนมุ้ง​ ที่จำวัด​ อาหารหวานคาว​ วันนี้​ พี่น้ำ​ จะนำลูกหลาน​ทัศนศึกษา​เก็บเกี่ยวภูมิปัญญา​ศาสนาศิลป​วัฒนธรรม​ หนึ่งในกิจกรรม​สร้างจิตสำนึก​ อนุรักษ์​ รักษา​ต่อยอดความเป็น​ชาติ​ ศาสนา​ พระมหากษัตริย์

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง