กราบขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญ ท่านอาจารย์พระครูศรีสุตากร วัดกลางบางพระ

เพื่อศากยบุตร

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

กราบขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญ ท่านอาจารย์พระครูศรีสุตากร วัดกลางบางพระ (วัดหลวงพ่อสมหวัง) นครชัยศรี ได้ให้ลูกศิษย์ นำหัวหมู ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงเด็ก ๆ ยุวชน เตรียมความพร้อม เพื่อบรรพชา ศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง