กราบขอบพระคุณ ในเมตตาหลวงพ่อพระมหาสุภา ชิโนรโส เปรียญธรรม ๙ ประโยค สามเณรนาคหลวงปี ๒๕๓๕

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

วิชาปราบเด็กดื้อ

กราบขอบพระคุณ ในเมตตาหลวงพ่อพระมหาสุภา ชิโนรโส เปรียญธรรม ๙ ประโยค สามเณรนาคหลวงปี ๒๕๓๕ เดินทางจากวัดถ้ำพระ ภูผาผึ้ง เทือกเขาภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านมากิจนิมนต์ และพบแพทย์ ที่กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๗ มิถุนายน มีเวลาท่านเมตตาแวะมาให้กำลังใจศากยบุตรสามเณรสีหะ ที่เคยเดินทางไปฝึกอบรมอารักขกัมมัฏฐาน นอนป่าช้า อยู่โคนไม้ ๗ วัน โดยท่านได้เมตตาสอนสั่ง

ลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ มาเข้าแถวส่งหลวงพ่อกลับ ท่านถามศากยบุตรสามเณรสีหะลูกหลานว่า “มีใครดื้อบ้างไหม ? ให้ส่งไปเลยนะ หลวงพ่อจะจัดการให้”

สามเณร ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “ไม่มีใครดื้อเลยครับ เข็ดแล้วครับพระอาจารย์”

ไปคราวแล้ว ท่านพาไปเจริญอสุภกัมมัฏฐาน พิจารณาซากศพ และให้ไปนั่งล้อมหลุมศพที่พึ่งกลบใหม่ ๆ แล้วเจริญเมตตา พาเดินออกจากป่าช้ากลับวัดตีสองเศษ รูปไหน ดื้อ ๆ ซน ๆ หลวงพ่อปล่อยให้นั่งเพียงลำพังรูปเดียว

นอนป่าช้า อยู่ป่าเป็นวัตร ปราบเด็กดื้อได้จริง ๆ ครับ พิสูจน์มาแล้ว

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง