กราบอนุโมทนาบุญ ท่านพระอธิการพรศักดิ์ ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดช่องลม

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

วันนี้ กราบอนุโมทนาบุญ ท่านพระอธิการพรศักดิ์ ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดช่องลม เจ้าภาพถวายไก่ทอด ๓๐๐ ชุด ขอนุโมทนาบุญ ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา วัดช่องลม นำโดยคุณเอกกำกร โพธิ์แดง เจ้าภาพน้ำแข็งใส ๓๐๐ ถ้วย โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง