กราบอนุโมทนาบุญ พระครูศรีปรีชากร ดร.​ (บุญยงค์ ป.ธ.๗)

กราบอนุโมทนาบุญ
พระครูศรีปรีชากร ดร.​ (บุญยงค์ ป.ธ.๗)
วัดศรีเอี่ยม บางนา กรุงเทพมหานคร
เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการและให้กำลังใจ ท่านสนใจแนวคิดพัฒนาหลักสูตร Pali English Program โดยส่วนตัวท่านอยากเรียนด้วย “ถ้าเปิดโอกาสให้พระเรียนร่วมชั้นได้ด้วยคงดีไม่น้อย”
ท่านเดินทางมาถึงเกือบ ๑๘.๐๐ น. มีเวลาเดินชมและให้อาหารปลาบริเวณอุทยานลานธรรมพระกรรมฐานเท่านั้น
ปีหน้า่ท่านจะพาลูก ๆ หลาน ๆ มาสมัครเรียน ก่อนกลับท่านถวายปัจจัยอุปถัมภ์ ๒,๕๐๐ บาท กราบสาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง