กราบอนุโมทนาบุญ พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที (บรรจบ ขนฺติโก)

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๑๗ กันยายน ๒๕๖๖

กราบอนุโมทนาบุญ พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที (บรรจบ ขนฺติโก) นำศิษยานุศิษย์ ร่วมบุญอุปถัมภ์โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ภาคเช้า คณะศิษยานุศิษย์ โดยมีคุณทรรศชล พุทธรัตนา ตำแหน่งพลังงานจังหวัดนครปฐม กระทรวงพลังงาน นำคณะศิษย์ ร่วมบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ ๘๑ รูป ฟังลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะทำวัตรสวดมนต์ ๓ ภาษา Pali Thai English เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเจ้าคุณรักษาที่ดินรอสร้างฝันตามนิมิตเสียง มาเป็นเวลา ๑๕ ปี

<<<>>> ท่านพูดกับท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ และผมเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ (วันที่มาขอที่ดินท่าน) ว่า “ที่ดินแปลงนี้ รักษามาเพื่อเหตุ ๒ ประการ ๑. เพื่อสร้างเป็นศูนย์สอนภาษาให้พระสามเณรเผยแผ่ธรรม ๒. เป็นที่พักสงฆ์ชราภาพอาพาธไร้ญาติดูแล<<<>>>

ภาคบ่าย คณะศิษยานุศิษย์นำโดย คุณวิชิต วิสูตร ที่ปรึกษาบริษัท ทีเอช แคนนา จำกัด ร่วมบุญฟังเทศน์มหาชาติ “เวสสันดรชาดก” กัณฑ์มหาราช ได้ปัจจัยบูชาธรรม จำนวน ๕๙,๔๓๙ บาท

สาธุ สาธุ

ร่วมบุญอนุโมทนาครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง