กราบในเมตตาหลวงพ่อพระครูวัชรญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดสมุทรโคดม

“… ถ้ามันเหงา มันซึม

มันก็ไม่สบายนะสิ …”

พระครูวัชรญาณคุณ

อายุ ๘๖ ปี พรรษา ๖๒

วัดสมุทรโคดม เพชรบุรี

วัดสวยงามมาก ขอบอก

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ค้างคืนจำวัด

ณ วัดสมุทรโคดม

๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. เดินทางถึงวัดสมุทรโคดม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กิจวัตรประจำวันศากยบุตรสามเณรสีหะ ที่ต้องทำทุกวัน คือ ทำวัตร สวดมนต์เช้า เย็น ปฏิบัติสมาธิกัมมัฏฐาน

กราบในเมตตาหลวงพ่อพระครูวัชรญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดสมุทรโคดม แม้ท่านจะอายุมากถึง ๘๖ ปี พรรษา ๖๒ แต่ท่านยังแข็งแรง นำญาติโยมปัดกวาดถูศาลาไม้แดงทั้งหลัง ท่านบอกว่า ท่านเป็นช่างไม้ ลงมือออกแบบทำเองทั้งหลัง ท่านเมตตาต้อนรับด้วยตัวเอง เห็นเด็ก ๆ ลูกหลานตัวกะเปี้ยก ตัวเล็กตัวน้อย หลวงพ่อเอ็นดูมาก เห็นสามเณรตัวจิ๋ว วิ่งลื่นพื้นไม้ที่ท่านขัดถูลงน้ำยาไว้รอ ท่านหัวเราะชอบใจ

“… เด็กต้องซน ต้องสนุกแบบนี้แหละ ถ้ามันเหงา มันซึม มันก็ไม่สบาย เป็นไข้ นะสิ…” หลวงพ่อเอ็นดูมีเมตตามาก โทรเรียกญาติโยมมาเลี้ยงน้ำปานะ สั่งการเตรียมอาหารเช้าถวาย

ค่ำคืน ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ จึงได้ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ถวายน้อมบูชาพระคุณหลวงพ่อพระครูวัชรญาณคุณ

ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒๙ รูป ทัศนศึกษาเรียนรู้ “อารยเกษตร” วิถีชีวิตแบบพอเพียงทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีสาธิตการบำบัดรักษา ชมผลิตภัณฑ์จากเกลือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอันเนื่องจากโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปล่อยลูกปูม้า ๓๐๐,๐๐๐ ตัว ปลูกป่าชายเลน ๕๐๐ ต้นคืนสู่ธรรมชาติ ด้วยหลักสูตรอารยเกษตร

โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง