กราบในเมตตา หลวงปู่แผ้ว ปวโร พระราชมงคลวชิราคม อายุ ๑๐๑ ปี วัดรางหมัน

กราบในเมตตา

หลวงปู่แผ้ว ปวโร พระราชมงคลวชิราคม อายุ ๑๐๑ ปี วัดรางหมัน ให้ขุดล้อม เคลื่อนย้าย ต้นโพธิ์ใหญ่ ๒ ต้น ต้นมะขาม ๑ ต้น ต้นหมัน ๑ ต้น อายุระหว่าง ๑๐๐ – ๒๐๐ ปี ไปยังโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ไปปลูกรอบบริเวณที่จะก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมที่หลวงปู่ปวารณาสร้างถวาย

กราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์พระอธิการสมศักดิ์ อินฺโท (พระอาจารย์โกร๋น) เจ้าอาวาสวัดรางหมัน ที่ได้สืบสานเมตตาของหลวงปู่มาถึงลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ

เริ่มเคลื่อนย้ายพรุ่งนี้ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

ร่วมบุญบารมี ค่าขุดล้อม เคลื่อนย้าย ต้นไม้ใหญ่ : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง