ขอกราบอนุโมทนาบุญ ท่านอาจารย์พระครูรัตนปัญญาวิเทศ

ขอกราบอนุโมทนาบุญ ท่านอาจารย์พระครูรัตนปัญญาวิเทศ (พระอาจารย์กุ๊กไก่) พธ.บ. ๓๓ เจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญา รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ท่านอาจารย์พระมหาบุญเทิด​ เตชวฑฺฒโน​ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม​ รัฐแคลิฟอร์เนีย​ สหรัฐอเมริกา​ และพี่ ดร. ศิริวิทย์ บุญจันทึก เพื่อนร่วมรุ่น พธ.บ. ๓๖ มาเยี่ยมชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ท่านพระ​อาจารย์​ทั้ง​ ๒​ รูป​ ร่วมบุญอุปถัมภ์​ด้วยตนเอง​ และชักชวน​ญาติโยมให้ร่วมอุปถัมภ์​มาตั้งแต่เริ่มโครงการ​ ๒๕๖๔​ วันนี้​ มีเวลาได้สนทนาพูดคุยกันพอสมควร​ หากมีเวลาทั้ง​ ๒​ ท่าน​ จักมาค้างคืน​จำวัด​ ยังมีอีก​หลาย​เรื่อง​ที่ได้สนทนายังไม่จบ​ แต่สร้างกำลังใจอย่างใหญ่หลวง

ก่อนกลับ​ได้ร่วมบุญสร้างมหาวชิราลงกรณ​บาลี​เถรวาท​ราช​วิทยาลัย​

ท่านอาจารย์พระครูรัตนปัญญาวิเทศ (พระอาจารย์กุ๊กไก่) ร่วมอุปถัมภ์​โครงการ​ ๕,๐๐๐ บาท

ท่านอาจารย์พระมหาบุญเทิด​ เตชวฑฺฒโน​ ร่วมอุปถัมภ์​โครงการ​ ๑๐,๐๐๐​ บาท

สาธุ​ สาธุ​ อนุโมทนา​บุญ​ครับ

เชิญ​บริจาค​สมทบตามศรัทธา

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้บริหารมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง