ขอกราบอนุโมทนาบุญ หลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวชิรวิเทศ (หลวงพ่อเจ้าคุณประเสริฐ) วัดพุทธานุสรณ์

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขอกราบอนุโมทนาบุญ

หลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวชิรวิเทศ (หลวงพ่อเจ้าคุณประเสริฐ) วัดพุทธานุสรณ์ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประธานอุปถัมภ์ทอดผ้าป่าอุปถัมภ์โครงการหลักสูตร เตปิฏกบาลีศากยสีหะ

พระครูรัตนปัญญาวิเทศ (พระอาจารย์กุ๊กไก่) เจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญา เมืองวิลโดมาร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ประธานดำเนินการจัดทอดผ้าป่า อุปถัมภ์โครงการหลักสูตร เตปิฏกบาลีศากยสีหะ

วันนี้ พระเดชพระคุณ ทั้ง ๒ รูป ได้มอบปัจจัยอุปถัมภ์โครงการหลักสูตร เตปิฏกบาลีศากยสีหะ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท และเมื่อมีผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายปัจจัยร่วมบุญจะมอบอุปถัมภ์โครงการอย่างต่อเนื่องไปตามลำดับ

กราบสาธุ สาธุ ในเมตตาครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง