ขอกราบอนุโมทนาบุญ ในเมตตาท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสุธีวชิรปฏิภาณ (พระมหาวีรพล ธรรมะอารมณ์ดี)

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

พระเถระผู้มีเมตตาธรรม

ขอกราบอนุโมทนาบุญ ในเมตตาท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสุธีวชิรปฏิภาณ (พระมหาวีรพล ธรรมะอารมณ์ดี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันนี้ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ท่านอาจารย์เจ้าคุณ เมตตารับอาราธนานิมนต์ เดินทางมาบรรยายถวายความรู้พระวิทยากรและพระพี่เลี้ยงที่จะปกครองดูแลสามเณร จากทั่วประเทศ โครงการผลิตพระวิทยากรและพระพี่เลี้ยง เพื่ออบรมเสริมทักษะความรู้พระวิทยากร พระพี่เลี้ยง ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๗-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๘๘ รูป

นอกจากท่านอาจารย์เจ้าคุณ ได้เมตตาถวายความรู้เป็นธรรมทานแล้ว ยังได้เมตตาทำบุญมอบปัจจัยเป็นค่าภัตตาหาร “ศากยบุตรสามเณรสีหะ” จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

กราบสาธุ สาธุ ในเมตตา ครับ

ขอเชิญร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพ

ถวายภัตตาหารเช้า เวลา ๐๗.๓๐ น. ๒,๐๐๐ บาท

ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๑.๐๐ น. ๗,๐๐๐ บาท

และถวายน้ำปานะ เวลา ๑๖.๓๐ น. และ เวลา ๒๑.๐๐ น. ๒,๐๐๐ บาท

ร่วมรับเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ

วันละ ๑๑,๐๐๐ บาท

หรือตามกำลังศรัทธา

ท่านใดมีความประสงค์จะทำบุญวันสำคัญ

เช่น วันเกิด วันครบรอบต่าง ๆ

จองเป็นเจ้าภาพประจำวันทุกปีตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

ขอทราบรายละเอียด จองเป็นเจ้าภาพประจำหรือนำอาหารร่วมสมทบประจำวัน

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ เบอร์โทร. 0856664524 /

ID-LINE : 0856664524

บริจาคได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา

ชื่อบัญชี “กองทุนภัตตาหารศากยบุตร”

เลขบัญชี ๔๕๙-๐-๘๑๐๐๖-๙

@ ท่านที่บริจาคเข้ากองทุนภัตตาหารศากยบุตร ๒,๐๐๐ บาท

รับพระกริ่งศากยบุตร รุ่น ปฐมสีหราช ๑ องค์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง