ของมีค่า ควรอยู่ในที่สร้างคุณค่า

มหาวชิราลงกรณ
บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
บุญนี้ ยิ่งใหญ่มาก
“ของมีค่า ควรอยู่ในที่สร้างคุณค่า”
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เมื่อช่วงเย็น ๒๒ พฤษภาคม มีรถขนไม้ ตู้ไม้ โต๊ะไม้ต้นเดียว ชนิดที่ผมเกิดมาไม่เคยพบเห็นจะมีโต๊ะไม้ใหญ่ต้นเดียวขนาดนี้ อาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ท่านส่งภาพมาให้ดูเมื่อสัก ๒ – ๓ วัน ไม่นึกว่า จะมาส่งเร็วขนาดนี้ ท่านนำมาส่งเอง ถ้าแบกได้ ยกได้ ท่านคงแบกเอง
ท่านบัญชาการยกเองทั้งหมด พอจัดเข้าที่เท่านั้นเอง ภาพที่ไม่คาดคิด ท่านเดินหาผ้า มาเช็ด มาขัดมาถู ด้วยตัวเอง “สิ่งเหล่านี้ พี่รักมาก มีค่า มีราคา ควรอยู่ในสถานที่ที่จะใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด”
สิ่งของต่าง ๆ ที่ท่านนำมาถวายครั้งก่อน ๆ ผมก็ได้แต่ถามราคากับคนงานท่าน วันนี้ ผมรวบรวมความกล้า ที่จะถามท่านซึ่ง ๆ หน้า ได้รับคำตอบว่า “วันนี้ ก็ล้านกลาง ๆ” ผมรู้สึกปีติในบุญท่าน ยิ่งใหญ่มาก ท่านทำบุญเพราะมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ผมแอบถามเถ้าแก่ร้านไม้ ที่นำมาส่ง “ต้นไม้ โต๊ะเดียว อันเดียว ก็ต้องมี ๔ – ๕ แสนแล้วครับ อาจารย์”
ท่านเจ้าภาพ ไม่ประสงค์จะให้โพสเอิกเกริกนัก ท่านไม่ชอบออกสื่อ ผมจึงขออนุญาตนำภาพท่าน ให้เทพเทวาที่สถิตย์ ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ได้รับรู้และอนุโมทนา
ขอสาธุชน จงสาธุการ
สาธุ สาธุ
ในมหาทาน

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง