ขอทำบุญด้วยมันสมองช่วยที่นี่

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เนธิวรรธน์ สิงห์ทอง

ขอทำบุญด้วยมันสมอง

ช่วยที่นี่

สิงห์มาที่นี่หลายครั้ง ขับรถมาคนเดียว บางครั้งก่อนกลับ จะนำปัจจัยใส่ซองอุปถัมภ์โครงการ ๕๐๐ บาทบ้าง ๑,๐๐๐ บาทบ้าง “ถ้าผมมีเงินทองมาก เลี้ยงตัวเองได้ ผมจะจัดสรรแบ่งปัจจัยมาทำบุญที่นี่ เห็นคนอื่นทำบุญที่นี่ด้วยปัจจัยมาก ๆ ใจก็ยินดีในบุญทานบารมีท่านทานบดีทุกท่าน ผมมีเพียงความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ จึงขอทำถวายท่านอาจารย์เจ้าคุณไปเรื่อย ๆ”

สิงห์ อดีตมหาเปรียญ ๖ ประโยคบวชเรียนสำนักเรียนวัดพระพุทธบาท สระบุรีและสำนักเรียนวัดสามพระยา ปัจจุบันทำงานเป็นที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ให้กับบริษัทและองค์กรต่าง ๆ ผมเรียกสั้น ๆ “สิงห์” น้องสิงห์เป็นจิตอาสาเข้ามาเขียนเว็บไซต์ให้ที่นี่ ตั้งแต่เริ่มโครงการได้ ๕ – ๖ เดือน ช่วงไหนว่าง สิงห์ก็เข้ามาเยี่ยม เข้ามาเก็บข้อมูลและอัพเดตเป็นระยะ ๆ

วันนี้ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิงห์ไม่ได้มาคนเดียว สิงห์พาคุณวันเพ็ญ สิงห์ทอง ภรรยาคู่บุญบารมี มาเยี่ยมชมโครงการ นำน้ำปานะ น้ำดื่ม มาถวายศากยบุตรสามเณรสีหะ สิงห์บอกว่า “…อยากให้ภรรยามาเห็นมาดูด้วยตัวเอง…” ได้รับพร ๓ ภาษา Pali Thai English สิงห์และภรรยา ยกมือสาธุการ ที่นี่ จะให้โอกาสแก่สามเณรยุวชนให้มีความรู้ความสามารถด้านคัมภีร์บาลีเถรวาท ภาษาอังกฤษ และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่ออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศเสร็จสมบูรณ์ สิงห์จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน IT แก่สามเณรยุวชนศากยบุตรสามเณรสีหะ ช่วยกันสร้างศาสนทายาทเพื่องานพระศาสนา อย่างแน่นอน

เชิญแวะชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ www.sakyasihar.org

ออกแบบพัฒนาถวายโดย เนธิวรรธน์ สิงห์ทอง

ปัจจุบันทำงาน : ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ให้กับบริษัทและองค์กรต่าง ๆ

อดีตศิษย์เก่า : บวชเรียนสำนักเรียนวัดพระพุทธบาท สระบุรีและสำนักเรียนวัดสามพระยา กรุงเทพ ป.ธ. ๖ น.ธ.เอก

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง