ขออนุโมทนาบุญพี่กรองแก้ว

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

“… เรื่องบุญทาน คุณนายท่านเร่งทำครับ ท่านไม่เหมือนใคร วันนี้ ผมก็ต้องรีบมาให้ถึงแต่เช้า ไม่งั้น คุณนายท่านจะโทรตามตลอด..” พี่ปรีชา เจ้าของกิจการขายหินที่มาส่งวันนี้

วันนี้ ผมเดินทางถึงโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณ ฯ แต่เช้า ยังมีคนมาถึงเช้าก่อนผมอีก รถเครน รถสิบล้อ จอดเรียงรายเต็มไปหมด พี่ปรีชา เจ้าของกิจการหิน เดินทางมาส่งของด้วยตนเอง ผมมีโอกาสพบและพูดคุยสนทนากับพี่ปรีชาที่มาส่งของตามการสั่งซื้อถวายที่นี่หลายครั้ง

ทราบจากท่านอาจารย์เจ้าคุณ ฯ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ว่า “… พี่กรองแก้ว ได้คัดเลือกหินสำหรับนั่งเป็นพิเศษ ประสงค์จะนำมาถวายที่นี่ ให้ปรับพื้นที่ ปลูกต้นไม้ร่มหน้าอาคารเรือนไทยรอได้เลย…”

บริเวณที่จะทำที่นั่งสวดสาธยายพระบาลี หน้าอาคารเรือนไทย ยังไม่ได้ปรับบดอัดหน้าดิน ผมและอาจารย์เจ้าคุณกำลังเลือกไม้ยืนต้นให้ร่มเงาไม่พลัดใบ วันนี้ พี่กรองแก้ว ให้คนนำหินสำหรับนั่งมาเตรียมการไว้ให้แล้ว

สาธุ สาธุ ในกุศลศรัทธา

ขออนุโมทนาบุญพี่กรองแก้วครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง