ขออนุโมทนาบุญเจ้าของ Tree & Tide Riverside

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

คอยติดตามว่า ผมจะนำไม้นี้ไปทำอะไร รับรองว่า ไม้ทั้งหมดที่พี่พิรพร คล่องเวสสะ พี่บุญล้อม ศุภานุสนธิ์ ถวายมา ได้ใช้ประโยชน์ทุกวัน เจ้าภาพได้บุญทุกวัน

ลิงก์เดิม >>> shorturl.at/bhNOV

ขออนุโมทนาบุญ

คุณบุญล้อม ศุภานุสนธิ์

คุณพิรพร คล่องเวสสะ

เจ้าของ Tree & Tide Riverside

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1897289613764015&id=100004489845162

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง