ขออนุโมทนาบุญ กฟผ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

ขออนุโมทนาบุญ กฟผ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยนายสามารถ ทองสาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง ๒ และนายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม นำคณะข้าราชการและพนักงาน ร่วมงานกิจกรรมปลูกต้นไม้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ในการนี้ ได้ร่วมบุญถวายภัตตาหารเพล คณะสงฆ์ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๘๑ รูป รับศีล รับพร ๓ ภาษา Pali Thai English ปลูกต้นไม้ มะพร้าวน้ำหอม ๒๐๐ ต้น ไม้ยืนต้นรอบโครงการ โคกหนองนา อารยเกษตร ๑๐๐ ต้น และร่วมบุญอุปถัมภ์โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมข้าวสาร และน้ำดื่ม เพื่อเป็นเสบียงครัวศากยบุตรสามเณรสีหะ

สาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญครับ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง