ขออนุโมทนาบุญ ขอบพระคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ราชบัณฑิต ราชบัณฑิต

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ภาคบ่าย ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖

ภาควิชาการ ธรรมะในชีวิตประจำวัน

ขออนุโมทนาบุญ ขอบพระคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ราชบัณฑิต ราชบัณฑิต ประเภทวิชาปรัชญา สาขาวิชาศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ถวายความรู้ หลักธรรมในชีวิตประจำวัน ถวายธรรมทานแก่พระสงฆ์นวกะโครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หลังบรรยาย ท่านได้สนทนาถามตอบปัญหากับพระนวกะ ต่างรู้สึกประทับใจ ที่ได้อธิบายคำสอนด้วยภาษาเข้าใจง่าย ๆ สำหรับชาวบ้าน และนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน หลายรูป อยากให้เชิญมาถวายความรู้อีกครั้งก่อนปิดโครงการ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง