ขออนุโมทนาบุญ คณะทำงานการศาสนศึกษา ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

สืบสาน รักษา ต่อยอด

พระบาลีปริยัติศาสนา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขออนุโมทนาบุญ คณะทำงานการศาสนศึกษา ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการนำของพระเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย​ กตปุญฺโญ​ ป.ธ.๙)​ รอง จจ.พระนครศรีอยุธยา​ เข้าเยี่ยมชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ศึกษาแนวทางวิธีการ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดการศึกษาภาษาบาลี

ในขณะที่การคณะสงฆ์ หลายภาคส่วน อาจจะยังหลับไหล ไม่ตื่นตัวกับสภาวความลดลงของผู้เข้ามาบวชเรียน แม้เข้ามาบวชเรียนแล้ว ก็ต้องประสบกับปัญหาการเรียนการสอน และหลักสูตรที่ไม่สามารถรักษาศาสนทายาทไว้ได้เลย ทุกท่านเห็นร่วมกันว่า สามเณรที่เข้ามาบวชอยู่กับเรา ๑๐๐ รูป จะยังคงเรียนธรรมบาลีให้ได้ ทั้ง ๑๐๐ รูป ตลอดหลักสูตร

เราจะทำอย่างไร แต่ละปี สอบตกมากกว่าสอบได้ ปีแล้ว ปีเล่า ผ่านมาหลายยุคสมัย พบว่า สำนักเรียนที่สอบได้เป็นอันดับ ๑ ของประเทศ ก็พบว่า สอบตกเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ เช่นเดียวกัน หลักสูตรที่เป็นไปอยู่ทุกวันนี้ ยกย่องคนสอบได้ ซึ่งมีเพียงน้อยนิด สามเณรที่สอบตกน้ำตานองหน้า สมองไหลออกจากผ้าเหลืองไปในแต่ละปี ไม่น้อยเลย​ ภาพรวมของทั้งประเทศ​ ทำนายอนาคตบาลีปริยัติศึกษาได้เลย​ หากไม่แสวงหากลยุทธ์​ วิธีการ​ และแผน​งานเพื่ออนาคต

คณะสงฆ์อยุธยา ตื่นตัว มองเห็นสภาวปัญหาการลดลงผู้เข้ามาบวชเรียน หาวิธีการสืบสาน รักษา ต่อยอดพระบาลี

เราจะทำอย่างไร ? ผู้สอบได้ไม่ใช่คนเก่งเสมอไป คนสอบตก ไม่ใช่คนโง่ เราจะมีวิธีสืบสาน รักษา ต่อยอดให้ศาสนทายาทของเราได้อย่างไร ?

นี่คือ กลุ่มพระสงฆ์ กลุ่มแรก ที่เข้ามาพูดคุยอย่างเปิดใจ กับพวกเรา ก่อนกลับ ท่านได้ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ๕๐,๐๐๐ บาท รับพร Pali Thai English ที่นี่ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย สัปปายสถานศึกษาสร้างและพัฒนาศาสนทายาทพระศาสนา ที่จะทำงานสืบสาน รักษา ต่อยอด พระบาลีปริยัติศาสนา ต่อจากเรา

กราบขอบพระคุณ

พระเมธีวราภรณ์ รจจ.อย. วัดพนัญเชิงฯ

พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต เลขา.จจ.อย. วัดสุวรรณดาราราม

พระครูสิริชัยมงคล เลขา.รจจ.อย. วัดใหญ่ชัยมงคล

พระครูภาวนารัตนพิสุทธิ์ เลขา.รจจ.อย. วัดเกาะแก้ว

พระครูสังฆรักษ์มานพ อคฺคมาณโว เลขา.จอ.บางปะหัน วัดตะนุ

พระมหาบรรณ ปญฺญาธโร ผจร.วัดใหญ่ชัยมงคล

และครูสอนพระปริยัติธรรมวัดพนัญเชิงวรวิหาร

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง