ขออนุโมทนาบุญ คณะศิษย์วัดดาวดึงษาราม รับเป็นเจ้าภาพทานกัณฑ์

บุญเทศน์มหาชาติ

ทานกัณฑ์

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย จัดให้มีการเทศน์มหาชาติ ทุกเสาร์ อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ เสาร์ที่ ๑๒ อาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคม เป็นต้นไป

จนถึงเสาร์ ที่ ๒๓ อาทิตย์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะศิษย์วัดดาวดึงษาราม รับเป็นเจ้าภาพทานกัณฑ์ ได้ปัจจัยบูชากัณฑ์เทศน์ ๕๒,๑๐๐ บาท สมทบโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

สาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง