ขออนุโมทนาบุญ คณะศิษย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

ทุกท่านมารวมกันเพื่อทำบุญ

สาธุ สาธุ

เอกูนสฏฺฐีวสฺสิกเถรปูชา

ปีที่ ๑ ใน ๕๙ ปี

ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ด้วยความที่ท่านไม่เคยจัดงานวันเกิดอย่างเป็นทางการ มีแต่ไปทำบุญวันเกิดพระเถระ พระมหาเถระรูปอื่น ๆ เห็นญาติโยมหลั่งไหลมาทำบุญกันล้นหลาม ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหารวมตัวกันปรารภทำบุญวันเกิดครูบาอาจารย์ ร่วมกันทำบุญทำกุศลนับเป็นเรื่องที่ดี

ท่านอาจารย์เจ้าคุณฯ ก็ไม่ปรารภให้จัดงานวันเกิดท่าน เห็นหลายงานจัดกันงดงาม ญาติโยมมากันเยอะ ท่านเกรงจะรบกวนญาติโยม ผมก็เรียนท่านว่า เราจัดกันธรรมดา ๆ กางเต้นท์ ตั้งโต๊ะ นิมนต์พระสงฆ์สามเณรมาฉันภัตตาหาร ทำบุญถวายเพลเป็นสังฆทาน ส่วนญาติโยมที่มาได้ก็มา ที่มาไม่ได้ ก็อนุโมทนาบุญ ได้บุญด้วยกันครับ

ท่านที่ประสงค์ จะร่วมบุญในวันเกิด ท่านอาจารย์เจ้าคุณให้ร่วมบุญเป็นทอดผ้าป่าสามัคคี ตั้งเป็นกองทุนภัตตาหารศากยบุตรสามเณรสีหะ ได้ตามศรัทธา

ขณะนี้ มีศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒ รูป เริ่มรับการฝึกอบรมพื้นฐาน สนุกสนาน “ที่นี่ จะต้องอบอุ่น เหมือนอยู่บ้าน” รับรุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๖ เพียง ๓๐ รูป เท่านั้น

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง