ขออนุโมทนาบุญ คณะเจ้าภาพสาธุชน คนไทยในอเมริกา เจ้าของกิจการร้านอาหารไทย

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

ขออนุโมทนาบุญ คณะเจ้าภาพสาธุชน คนไทยในอเมริกา เจ้าของกิจการร้านอาหารไทย เมื่อกลับมาเมืองไทย ก็รีบมาทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์สามเณร ๘๑ รูป

ขออนุโมทนาบุญ ทุก ๆ ท่าน ประกอบด้วย

นางสร้อย เขตประเสริฐกุล น.ส.วรรณา เขตประเสริฐกุล น.ส.มนพร แววศรี นางสายยนต์ แรมซี่ นางรัชนีกรณ์ วิวัฒนพรพานิชย์ และครอบครัว น.สฑิตฒมนต์ จานทองธิติ และครอบครัว จากกาญจนบุรี และนางสมสวย ทับทิม และครอบครัว จากบางเลน

แม้จะประกอบธุรกิจในต่างประเทศ อเมริกา ก็ไม่เคยได้ฟังพร ทั้ง ๓ ภาษา Pali Thai English มาก่อน เห็นแล้ว ฟังแล้ว ก็อยากเชิญสาธุชนมาร่วมบุญสร้างศาสนทายาทร่วมกัน นี่คือ แนวทางส่งเสริมศาสนทายาทรับภาระงานพระศาสนาในโลกยุคใหม่

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญทุกท่านครับ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง