ขออนุโมทนาบุญ คณะเจ้าภาพ ภัตตาหารเพล

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ คณะเจ้าภาพ ภัตตาหารเพล ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

หลวงพ่อพระเทพวชิรวิเทศ วัดพุทธานุสรณ์

พระครูปลัดไพฑูรย์ เมธิโก วัดเทียนดัด

ข้าวขาหมู ๓๐๐ กล่อง

น้ำลำไย น้ำเก็กฮวย โอเลี้ยง ๔๐๐ แก้ว

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง

มูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา

หวานเย็น ข้าวมันไก่ ขนมจีบ

คุณพ่อสงวน หวลจิต คลอง ๘ ปทุมธานี

แกงเขียวหวาน-ขนมจีน

ข้าวต้มมัด ขนุนทอด

ครัวบ้านแม่สายพิณ ธุระหาญ

อาหารพม่า (แกงไข่) ผัดใบกระเจี๊ยบ

น้ำพริกปลาร้า(โดยพี่น้ำ)

คณะข้าวหลาม ท่าม่วง กาญจนบุรี

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง