ขออนุโมทนาบุญ คณะในนามกัลยาณมิตร และคณาจารย์ นำน้ำดื่มมาถวายเป็นจำนวนมาก

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

“ถ้าท่านไม่นำมาก่อน

วันนี้ มีคนเป็นลมแน่”

วันนี้ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. รถบัสโดยสารขนาดใหญ่ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน วิ่งเข้ามาโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า มีพระสงฆ์สามเณรเดินลงจากรถนับได้ ๙๐ รูป จำนวนพระสงฆ์สามเณรเพิ่มกะทันหัน ๒๑๙ รูป

ขออนุโมทนาบุญ คณะในนามกัลยาณมิตร และคณาจารย์ นำน้ำดื่มมาถวายเป็นจำนวนมาก น้ำข้าวโพด น้ำกระเจี้ยบ น้ำเก็กฮวย อ.ณิชาภา น้ำสัปปะรด คุณวิเชียร คุณนงลักษณ์ น้ำดื่ม

คณะพี่สุรศํกดิ์ พี่กชมน แซ่เฮา คุณอัจฉราพร คำมหา ขนมปัง แซนวิช ข้าวเหนียว หมูปิ้ง และอีกหลายคณะ ไม่ขอออกนาม มีบางคณะ นำอาหาร น้ำปานะมาถวาย เข้าไปหาผมที่ในพิธีการ ขอถ่ายภาพแล้วก็เดินทางทันที บอกว่า รีบไป

ท่านเจ้าภาพรีบมา แล้วก็รีบไป บอกว่า จะไปธุระที่อื่นต่อ ถามชื่อก็ไม่บอก เหมือนกับว่า นำอาหารและน้ำปานะมารอพระสงฆ์สามเณรที่จะเพิ่มกะทันหันเป็น ๒๑๙ รูป

ถ้าท่านเจ้าภาพที่ไม่ขอออกนาม เข้ามาอ่านโพสนี้ ขออนุโมทนาบุญครับ อาหารและน้ำปานะของท่าน “พรึบเดียว” หากท่านไม่นำมาล่วงหน้าก่อน รับรองวันนี้ “มีคนเป็นลม”

สาธุ สาธุ ครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง