ขออนุโมทนาบุญ คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

อ่านข้อมูลจากสื่อ ก็น่าอนุโมทนา

ได้มาเห็น ได้มารู้วัตถุประสงค์

ได้เห็นกิจกรรมวิธีการเรียนการสอน

ยิ่งเกิดปีติและศรัทธาในโครงการ

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขออนุโมทนาบุญ คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เมื่อปี ๒๕๖๕ รศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี นำบุตรชายเข้ามาบวช และมาฝึกอบรมช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๕ เห็นประโยชน์ที่จะเกิดกับพระศาสนา สังคม ประเทศชาติ ได้เล่าให้เพื่อน ๆ คณาจารย์ บุคลากรในส่วนงานได้รับรู้ หลายท่านเข้ามาดูรายละเอียดข้อมูลจาก Facebook และ Website มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย https://www.sakyasiha.org/

หลายท่านบอกว่า ได้ยิน ได้ฟัง ก็น่าอนุโมทนา วันนี้ เดินทางมาเห็นกับตา ได้มาเห็น ได้มารู้ ที่มาที่ไป ยิ่งเกิดปีติและศรัทธาในแนวทางการพัฒนาศาสนทายาท ปวารณาจะนำความรู้เทคโนโลยีจากภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์เข้ามาบูรณาการช่วยสร้างและพัฒนาศาสนทายาทที่มีคุณภาพรับภาระงานพระศาสนาในอนาคต วันนี้ ร่วมบุญอุปถัมภ์ ๑๐,๐๐๐ บาท

ขอเชิญสาธุชนร่วมบุญบารมี สร้างศาสนทายาท ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

พระอาจารย์หาญศักดิ์ ขนฺติสุโภ

หัวหน้าทีมพระพี่เลี้ยงวิทยากร

๐๙๒ – ๒๖๕ ๒๕๕๖

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง