ขออนุโมทนาบุญ ครอบครัว เพื่อน ๆ พี่น้อง ตระกูล วิสูตร

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๕ มีนาคม ๒๕๖๖

ขออนุโมทนาบุญ ครอบครัว เพื่อน ๆ พี่น้อง ตระกูล วิสูตร คุณสิทธิพล วิสูตร คุณวีรพงษ์ วิสูตร และน้องสาวคนเล็ก นางสาวศิริอร วิสูตร เป็นคณะอุปถัมภ์ตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นคณะแรก ที่ถวายต้นไม้ใหญ่ ให้ขุดล้อมจากบ้านที่กรุงเทพ สนับสนุนอุปถัมภ์บุญทุกอย่างที่มีการประกาศ ทั้งภัตตาหาร การก่อสร้าง ทำด้วยตนเอง และชักชวนญาติมิตรมาตามลำดับ เป็นคณะที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

แม้จะมาบ่อย ๆ ผมยังเคยไม่เคยพาคณะพี่น้องครอบครัววิสูตร นั่งรถเที่ยวชมพื้นที่ ๑๐๖ ไร่ แม้แต่ครั้งเดียว พึ่งจะได้มีเวลาตรงกัน นำชมพื้นที่บางส่วน เป็นครั้งแรก เมื่อ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง