ขออนุโมทนาบุญ​ คุณจตุรงค์ พิไลวรรณ ชัยเจริญเสรี​ นำข้าวเหนียวมะม่วง​ ถวายภัตตาหาร​เพล

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๔​ พฤษภาคม​ ๒๕๖๖

ขออนุโมทนาบุญ​ คุณจตุรงค์ พิไลวรรณ ชัยเจริญเสรี​ นำข้าวเหนียวมะม่วง​ ถวายภัตตาหาร​เพล​ อาจารย์​ พระสงฆ์​ ศากย​บุตร​สามเณร​สี​หะ​ ๖๕​ รูป

ขอเชิญ​รับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร​เช้า​ -​ เพล​ น้ำปานะ​ ได้ทุกวัน​

ภัตตาหาร​เช้า​ ๓,๐๐๐​ บาท

ภัตตาหาร​เพล​ ๕,๐๐๐​ บาท

น้ำปานะ​ ๒​ เวลา​ ภาคบ่าย​ และภาคเย็น​ ๒,๐๐๐​ บาท

หรือบริจาค​สมทบตามศรัทธา

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง