ขออนุโมทนาบุญ คุณทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม กระทรวงพลังงาน

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ขออนุโมทนาบุญ คุณทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม กระทรวงพลังงาน นำเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และรองเท้า ๑๐๐ คู่ ถวายพระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ ๘๑ รูป

พี่ทรรศชล พุทธรัตนา เป็นชาวนครชัยศรี ผมไม่รู้จักท่านมาก่อน เดินทางมาที่โครงการแบบง่าย ๆ เงียบ ๆ ๒ – ๓ ครั้ง เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ แต่ไม่เปิดเผยตัว วันก่อน ๆ ท่านมาก็นั่งเก้าอี้แถวหลัง ท้ายบริษัทฟังเทศน์มหาชาติจนจบ รู้เห็นกิจกรรมที่นี่ นี่คือ แนวทางที่จะสร้างศาสนทายาทรุ่นใหม่ ฝึกฝนอบรมสามเณรยุวชนตั้งแต่เด็ก เรียนคัมภีร์บาลีเถรวาท ทำวัตรสวดมนต์ เช้าเย็น Pali Thai English แห่งเดียวในประเทศไทย เมื่อเติบใหญ่ จักเป็นกำลังของชาติพระศาสนา

วันนี้ ท่านชวนญาติมิตรเจ้าหน้าที่ใต้บังคับบัญชามาด้วย อยากให้มาเห็นกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรม มาทันเวลาถวายภัตตาหารเพลโต๊ะจีนคุณแม่มนัญญา รัตนศรีสมบัติ จึงได้ร่วมกันถวายเป็นสังฆทานภัตตาหาร ถวายเพลเสร็จ นั่งทานข้าว สนทนากัน อิ่มบุญทุก ๆ ท่าน

ก่อนกลับ พี่ทรรศชล พุทธรัตนา ได้ถวายปัจจัย ๑๒,๙๐๐ บาท เขียนหน้าซองว่า “ร่วมบุญอุปถัมภ์ทุกรายการที่นี่”

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญครับ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง