ขออนุโมทนาบุญ คุณนภัสส์นันท์ สมบูรณ์ทรัพย์ อุบาสิกาผู้อุปถัมภ์วัดรางหมัน

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

ขออนุโมทนาบุญ คุณนภัสส์นันท์ สมบูรณ์ทรัพย์ อุบาสิกาผู้อุปถัมภ์วัดรางหมัน ปรารภวันเกิด ๑๘ เมษายน กราบอาราธนาพระธรรมวชิราจารย์ พระวิทยากร พระพี่เลี้ยง และศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๓๙ รูป ฉันภัตตาหารเพลโต๊ะจีน

ในการนี้ พระธรรมวชิราจารย์ จึงได้ให้มีพิธีรับภัตตาหารเพลพระราชทาน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานตลอด ๓๐ วัน ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ วัดรางหมัน (หลวงปู่แผ้ว ปวโร) โดยมีคุณนภัสส์นันท์ สมบูรณ์ทรัพย์ เป็นผู้เชิญภัตตาหารเพลพระราชทานถวายพระสงฆ์สามเณร ๒๐๐ รูป

โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง