ขอ​อนุโมทนา​บุญ​ คุณบัวริม นุชประสาท คุณซิชัย แซ่โลว้

มหาวชิรา​ลง​กรณ

บาลี​เถรวาท​ราช​วิทยาลัย

ขอ​อนุโมทนา​บุญ​ คุณบัวริม นุชประสาท คุณซิชัย แซ่โลว้ เยี่ยมชมโครงการ​สร้าง​มหา​วชิราลงกรณ​บาลี​เถรวาท​ราช​วิทยาลัย​ ถวายเครื่องอุปโภค​บริโภค​เข้า​โรง​ครัว​และร่วมทำบุญอุปถัมภ์​ ๕,๐๐๐​ บาท

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง