ขออนุโมทนาบุญ คุณปรารถนา ศักดิ์ศรีไทย และ Jarurin Pua ซานฟานซิสโก USA และคณะญาติ ๆ รับเป็นเจ้าภาพค่ารถสิบล้อพ่วง ขนหินคลุก

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ผู้ยังความปรารถนาให้สำเร็จ

คุณปรารถนา ศักดิ์ศรีไทย และ Jarurin Pua ซานฟานซิสโก USA และคณะญาติ ๆ รับเป็นเจ้าภาพค่ารถสิบล้อพ่วง ขนหินคลุก บดอัดถนน จำนวน ๓๐ เที่ยว

คุณปรารถนา ศักดิ์ศรีไทย และ Jarurin Pua ทราบว่า ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ พาลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ เดินสำรวจเส้นทางด้านหลังโครงการ เป็นเส้นทางเชื่อมไปยังหมู่บ้านที่จะเปิดสายการบิณฑบาต ได้ให้ผู้รับเหมา ปรับพื้นที่ทำถนนลูกรัง ตลอดเส้นทาง แล้วนำหินคลุกเขียวมากลบผิวบดอัดแน่น เพื่อให้ลูกหลานสามเณรตัวน้อย ๆ เดินออกรับบิณฑบาตได้สะดวก

ด้วยจิตศรัทธา คุณปรารถนา ศักดิ์ศรีไทย และ Jarurin Pua จากซานฟรานซิสโก และญาติ ๆ จึงขอรับอุปถัมภ์ค่ารถสิบล้อพ่วง จำนวน ๓๐ เที่ยว เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญครับ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง