ขออนุโมทนาบุญ คุณพ่อ Foo Kok Puat & Mark Santiboon มีจิตศรัทธาอุปถัมภ์เติมเรือนไทยให้สมบูรณ์

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ คุณพ่อ Foo Kok Puat & Mark Santiboon มีจิตศรัทธาอุปถัมภ์เติมเรือนไทยให้สมบูรณ์ ทำเพื่อเป็นที่พักจำวัตร หลับนอน กันยุง ลม ฝน แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย

เมื่อวาน ๖ กันยายน ๒๕๖๕ อาจารย์พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย วัดญาณเวสกวัน พุทธมณฑล เดินทางมาเยี่ยมลูกหลานฝึกศากยบุตรสามเณรสีหะ ให้ออกเสียง พูดอ่าน ภาษาอังกฤษ เป็นประจำแทบทุกสัปดาห์

เมื่อท่านได้ทราบการปรุงอาคารไม้เรือนไทย ๒ หลัง ที่ผมรื้อมาถวาย ยังขาดไม้ฝารอบตัวบ้าน เพื่อกั้นเป็นห้องพักจำวัตรสำหรับพระสงฆ์ ท่านจึงได้บอกบุญชวนญาติที่สิงคโปร์ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำให้เสร็จสมบูรณ์เป็นกุฏิถวายพระสงฆ์

กราบสาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง