ขออนุโมทนาบุญ คุณวิรยา บุญปักษ์. คุณจิตติมา บุญปักษ์ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖. ขออนุโมทนาบุญ คุณวิรยา บุญปักษ์. คุณจิตติมา บุญปักษ์ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล :-

ก๋วยเตี๋ยว ๒๕๐ ชาม

– เงาะทุกโต๊ะ

นอกจากถวายพระสงฆ์ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๘๑ รูป ยังได้แจกทานก๋วยเตี๋ยว เลี้ยงนายช่าง คนงาน อย่างทั่วถึง

สาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง