ขออนุโมทนาบุญ คุณวีรพงษ์ วิสูตร และครอบครัว

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ คุณวีรพงษ์ วิสูตร และครอบครัว ร่วมอุปถัมภ์การก่อสร้างอุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที (พระมหาบรรจบ ขนฺติโก) ครอบครัวสกุล “วิสูตร” นี้ มีชื่อปรากฏอุปถัมภ์ที่นี่ ตั้งแต่ยังมีสภาพเป็นป่า ได้บริจาคต้นไม้ใหญ่ให้คนไปขุดล้อมจากบ้านมาปลูกที่โครงการ รับเป็นเจ้าภาพเสาอาคารเรียน ทำบุญภัตตาหารถวายศากยบุตรสามเณรสีหะแทบทุกเดือน

กล่าวเฉพาะคุณวีรพงษ์ และภรรยา เมื่อมีเวลามีโอกาส ก็มาถือศีล ๘ เรียนศึกษาปฏิบัติกัมมัฏฐานจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที อย่างสม่ำเสมอ พบกันล่าสุด คุณวีรพงษ์ มาถือศีล ๘ ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ณ กุฏิหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที ได้มาเล่าเรื่องราวพระคาถาพุทธโลกวิวรณ์ที่หลวงพ่อเล่าเรียนจากพระธุดงค์รูปหนึ่ง สมัยหลวงพ่อยังหนุ่ม ๆ รอให้ทุกอย่างเป็นจริงตามที่หลวงพ่อนำข่าวมาบอก เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีเรื่องปาฏิหาริย์อีก ๑ เรื่องที่ผมจะต้องเขียนถึงอย่างแน่นอน โปรดติดตาม

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญครับ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รักษาการผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง