ขออนุโมทนาบุญ คุณสราญรัตน์ วงศ์สุริยา คณะศิษย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

น้ำอ้อย น้ำปานะ

มาได้เวลาหิวพอดี

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

วันนี้ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ขออนุโมทนาบุญ คุณสราญรัตน์ วงศ์สุริยา คณะศิษย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม อุปถัมภ์น้ำปานะ น้ำอ้อย ปวารณาทุกวันพระ ถวายพระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ จำนวน ๘๑ รูป จำพรรษา ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

วันนี้ เดินทางมาถึงช่วงหัวมืดค่ำ เวลาเรียนภาคกลางคืน ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ทุกวัน เป็นช่วงเด็ก ๆ วัยกำลังกินกำลังนอน ฉันได้เต็มที่รูปละ หลายแก้ว

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง