ขออนุโมทนาบุญ คุณแม่ชีใหญ่ ดร.แม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ เจ้าภาพอาหาร ๕ อย่างทุกวัน ตลอดโครงการ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ขออนุโมทนาบุญ คุณแม่ชีใหญ่ ดร.แม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ เจ้าภาพอาหาร ๕ อย่างทุกวัน ตลอดโครงการ

อาจารย์สมชาย จากฮ่องกง และ คุณศิลา จันทร์ละออ คุณปาริชาติ จันทร์ละออ เจ้าภาพรองเท้า ๔๐๐ คู่ เฟรนฟราย ไก่ทอด ๔๐๐ ไม้ ไอศครีม โค้กเป๊ปซี่ ๔ ลัง คณะคุณจิตรา กรุณามัยวงศ์ คณะอาจารย์ปาริชาติ จันเพ็ญ และคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และอื่น ๆ อีกหลายคณะ วันนี้ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

พระสงฆ์จากทั่วประเทศ ๘๘ รูป

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๒๕ คน

ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๕๖ รูป

คณะครูโรงเรียนวัดรางหมัน ๑๐ คน

นักเรียนวัดรางหมัน ๑๕๐ คน

สาธุชนที่มาร่วมทำบุญ ประมาณ ๑๐๐ ท่าน

รวม ๔๒๙ รูป/คน

โครงการผลิตพระวิทยากรและพระพี่เลี้ยง เพื่ออบรมเสริมทักษะความรู้พระวิทยากร พระพี่เลี้ยง ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๗-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๘๘ รูป

ขอเชิญร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพ

ถวายภัตตาหารเช้า เวลา ๐๗.๓๐ น. ๒,๐๐๐ บาท

ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๑.๐๐ น. ๗,๐๐๐ บาท

และถวายน้ำปานะ เวลา ๑๖.๓๐ น. และ เวลา ๒๑.๐๐ น. ๒,๐๐๐ บาท

ร่วมรับเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ

วันละ ๑๑,๐๐๐ บาท

หรือตามกำลังศรัทธา

ท่านใดมีความประสงค์จะทำบุญวันสำคัญ

เช่น วันเกิด วันครบรอบต่าง ๆ

จองเป็นเจ้าภาพประจำวันทุกปีตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

ขอทราบรายละเอียด จองเป็นเจ้าภาพประจำหรือนำอาหารร่วมสมทบประจำวัน

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ เบอร์โทร. 0856664524 /

ID-LINE : 0856664524

บริจาคได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา

ชื่อบัญชี “กองทุนภัตตาหารศากยบุตร”

เลขบัญชี ๔๕๙-๐-๘๑๐๐๖-๙

@ ท่านที่บริจาคเข้ากองทุนภัตตาหารศากยบุตร ๒,๐๐๐ บาท

รับพระกริ่งศากยบุตร รุ่น ปฐมสีหราช ๑ องค์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง