ขออนุโมทนาบุญ คุณแม่สุภาภรณ์ สะสมทรัพย์ อุบาสิกาผู้ถวายความอุปถัมภ์บำรุงหลายวัด หลายพระอาราม

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

วันนี้ อาหารอร่อยมาก

ขออนุโมทนาบุญ คุณแม่สุภาภรณ์ สะสมทรัพย์ อุบาสิกาผู้ถวายความอุปถัมภ์บำรุงหลายวัด หลายพระอาราม ท่านเป็นมารดาท่านนายก อบจ จิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ และ ส.ส. พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ เมื่อปี ๒๕๖๔ ปีงบประมาณที่ผ่านมา ท่านนายก อบจ จิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณลาดยางเข้าโครงการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

วันนี้ นอกจากคุณแม่สุภาภรณ์ สะสมทรัพย์ จะรับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์สามเณร และเลี้ยงอาหารกลางวันสาธุชน (คุณแม่ลงมือทำกับข้าวถวายสามเณรเอง) คุณแม่ยังได้นำข่าวดีมาสู่พี่น้องชาวตำบลรางพิกุล ให้ได้รับทราบว่า ขณะนี้ ท่านนายก อบจ คุณจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ กำลังพิจารณาผลักดันงบประมาณลาดยางเชื่อมมหาวชิราลงกรณ ฯ ไปยังโครงการสร้างโรงพยาบาลศากยบุตรโสภณอนันต์กิจ และโครงการสร้างวัดสุวรรณมาลาโสภณอนันต์กิจ

สาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญ

คุณแม่สุภาภรณ์ สะสมทรัพย์

ขอให้คุณแม่ แข็งแรง สุขภาพดี ตลอดปี ตลอดไป ครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง