ขออนุโมทนาบุญ คุณแม่หงส์ เอื้อสุนทรพานิช

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ คุณแม่หงส์ เอื้อสุนทรพานิช อุบาสิกา ผู้ติดตามอุปถัมภ์หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ตั้งแต่สมัยสร้างสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตลอดจนถึง วัดพิชยญาติการาม และยังตามมาให้ความอุปถัมภ์เลี้ยงดูถวายภัตตาหารตามวาระโอกาส ถวายพระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ ๘๑ รูป ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง