ขออนุโมทนาบุญ คุณแม่ใหญ่ ดร.แม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ พร้อมคณะศิษย์ได้แจกถุงยังชีพ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ คุณแม่ใหญ่ ดร.แม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ พร้อมคณะศิษย์ได้แจกถุงยังชีพ แก่ชุมชนตำบลรางพิกุล จำนวน ๕๐๐ ชุด ๕๐๐ ครอบครัว เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม วันนี้ ได้มอบให้ คุณแม่ชีกิ้ป จิราภรณ์ ชวะศิริ ลูกศิษย์ของท่าน ทำหน้าที่แจกถุงยังชีพ แก่นายช่าง คนงานก่อสร้างอาคารทุนพระราชทาน ๔ หลัง จำนวน ๘๐ คน

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง