ขออนุโมทนาบุญ คุณแม่ ดร. มนัญญา รัตนศรีสมบัติ, คุณจิณณิภา จ้อยมณี

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ คุณแม่ ดร. มนัญญา รัตนศรีสมบัติ, คุณจิณณิภา จ้อยมณี, คุณจิตติมา บุญปักษ์ และ พ.ต.อ.อนันต์ไพศาล แดงดอนไพร ผู้กำกับการ สภ. สำรอง กาญจนบุรี เจ้าภาพอาหารสเลิศ ไก่ KFC พร้อมขนม โดนัท ถวายเป็นภัตตาหารเพล

นอกจากนั้น คุณแม่ ดร. มนัญญา รัตนศรีสมบัติ ยังรับเป็นเจ้าภาพสีอาคารห้องประชุม อุปัฏฐานศาลา และ ปวารณาเป็นเจ้าภาพห้องน้ำประจำโรงอาหารใหม่ เขตสร้างโรงพยาบาลศากยบุตรโสภณอนันต์กิจ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณสร้าง ๓๐๐,๐๐๐ บาท)

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญครับ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง