ขออนุโมทนา​บุญ​ คุณ​แม่สุภาพร​ สะสมทรัพย์

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนา​บุญ​ คุณ​แม่สุภาพร​ สะสมทรัพย์​ หลังจากไปดูแลหลาน​ ๆ​ ที่ไปเรียนต่างประเทศ​หลายเดือน​ วันนี้กลับจากนิวซีแลนด์​ รีบมาทำบุญสร้างเตียง​ ที่นอน​ถวายศากย​บุตร​สามเณร​สี​หะ​ ทำบุญด้วยตัวเอง​ ทั้งชักชวน​ลูกหลาน​ญาติมิตรรวมกัน​

รวมเงินบริจาคคณะคุณ​แม่​สุ​ภาพร​ สะสมทรัพย์​ ๒๔๕,๐๐๐​ บาท​ ประกอบด้วย

คุณแม่สุภาพร สะสมทรัพย์ = ๕๐,๐๐๐​ บาท

คุณบุญชัย วิรัล แซ่เฮง และ นส.วงพลอย ธนันต์รวีพร = ๔๕,๐๐๐ บาท

คุณ​ปองพล​ สะสมทรัพย์​ = ๕๐,๐๐๐​ บาท

บริษัทวิภากูล ขนส่ง​ จำกัด​

๑๐๐,๐๐๐ บาท

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง