ขอ​อนุโมทนา​บุญ​ คุณ​แม่ชี​จิราภรณ์​ ชวะ​ศิริ​ ถวายน้ำปานะไอศครีม

ศากย​บุตร​สามเณร​สี​หะ

มหา​วชิราลงกรณ

บาลี​เถรวาท​ราช​วิทยาลัย

ขอ​อนุโมทนา​บุญ​ คุณ​แม่ชี​จิราภรณ์​ ชวะ​ศิริ​ ถวายน้ำปานะไอศครีม​ ของโปรด​ศากย​บุตร​สามเณร​สี​หะ​ คุณ​แม่ชีจิราภรณ์​ จบปริญญาตรี​ ด้านการบัญชี​บริหารธุรกิจ​ มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์​ จบปริญญาโทวิปัสสนา​ และกำลัง​ทำดุษฎี​นิพนธ์​ปริญญา​เอก​ มีความรู้พื้นฐานทางโลกดี​ ได้ช่วยงานการทำบัญชีที่นี่มาแต่ต้น​ เมื่อเปิดการเรียน​การสอน จึงอาสาทำหน้าที่ถวายความรู้​ลูกหลานศากย​บุตร​สามเณร​สี​หะ​ ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน​ กลุ่มสาระ​การเรียนรู้​ คณิตศาสตร์​ ทุกวันอังคาร

นอกจาก​นั้น​ ยังได้ทำหน้าที่ประสานงานจัดภัตตาหาร​เพลจากคุณ​แม่ใหญ่​ ดร.แม่ชี​ ทศพร​ วชิรบำเพ็ญ​ ทุกวัน​ จนถึง​วันที่​ ๕​ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๖

สาธุ​ สาธุ​ อนุโมทนา​บุญ​ครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง