ขออนุโมทนา​บุญ​ ดช.นฤบดินทร์ ชวะศิริ​ เจ้าภาพไอศครีม​ ๑​ ถัง​ น้ำปานะ​ถวายภาคเวลา​ ๑๖.๐๐​ น.​ หลังเลิกเรียน

ศากย​บุตร​สามเณร​สีหะ

ไอศครีม​อร่อย​ ๆ​ มีกำลัง

๔​ กรกฎาคม​ ๒๕๖๖

ขออนุโมทนา​บุญ​ ดช.นฤบดินทร์ ชวะศิริ​ เจ้าภาพไอศครีม​ ๑​ ถัง​ น้ำปานะ​ถวายภาคเวลา​ ๑๖.๐๐​ น.​ หลังเลิกเรียน

หลังฉันน้ำปานะ​ ไอศครีมของโปรดแล้ว​ คณะศากย​บุตร​สามเณร​สี​หะ​ ทำกิจกรรม​ช่วงภาคเย็น​ อารยเกษตร​ ดูแล​ บำรุง​ รักษา​ ต้นไม้นานาพันธุ์​ รอบอุทยานลานธรรม​พระกัมมัฏฐาน​ โครงการ​สร้าง​มหา​วชิราลงกรณ​บาลี​เถรวาท​ราช​วิทยาลัย

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง