ขออนุโมทนาบุญ ดร. ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ คุณสุรเชษฐ์ มังคลานนทชัย มอบให้พี่ จี พิชาภพ ดิสสระ นำผักสด

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ ดร. ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ คุณสุรเชษฐ์ มังคลานนทชัย มอบให้พี่ จี พิชาภพ ดิสสระ นำผักสด มามอบให้เข้าโรงครัว ศากยบุตรสามเณรสีหะ เพื่อจัดตรียมภัตตาหาร เช้า เพล อย่างต่อเนื่องได้หลายวัน ตลอดโครงการปฏิบัติกัมมัฏฐาน และหลังโครงการ

พระธรรมวชิราจารย์ นำพระวิปัสสนาจารย์ พระสงฆ์นิสิต และศากยบุตรสามเณรสีหะ ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง