ขออนุโมทนาบุญ ดร.ภาคภูมิ นิยมวิทยพันธุ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

กำลังใจ กำลังสนับสนุน

อุปถัมภ์ศาสนทายาท

ดร.ภาคภูมิ นิยมวิทยพันธุ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ศิษย์หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม รู้จักสนิทสนมในฐานะศิษย์ร่วมครูบาอาจารย์ เจอกันที่วัดพิชัยญาติ กินข้าววัดโต๊ะเดียวกัน มีงานการอะไรก็เล่าสู่กันฟังมาหลายสิบปี มีแนวคิดอะไรที่เคยได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อสมเด็จ ก็จะทบทวนเล่าสู่ฟัง แม้ระยะหลังเมื่อสิ้นหลวงพ่อสมเด็จฯ แล้ว ไม่ได้เจอกัน แต่ก็ยังทักทายไลน์ให้กำลังใจสม่ำเสมอ

เมื่อวาน ท่านมาเยี่ยมชมโครงการ มาร่วมทำบุญฟังเทศน์มหาชาติ และอาสาทำหน้าที่มัคคนายกพิธีบุญเทศน์มหาชาติ ผมกำลังควบคุมดูแลงานการจัดภูมิทัศน์สวนหินและไม้ร่มรื่นหน้าอาคาร แทบไม่มีเวลาคุยกัน ไม่มีเวลาพานั่งรถเที่ยวชมสถานที่ ๑๐๐ กว่าไร่

ก่อนกลับ ท่าน ดร.ภาคภูมิ นิยมวิทยพันธุ์ และทนายสิริณัฏฐ์ อัคคีเจริญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมบุญอุปถัมภ์ภัตตาหารถวายศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๑,๐๐๐ บาท

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง