ขออนุโมทนาบุญ ทำบุญสารทจีน ทำบุญวันแม่ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ท่านมาทำบุญทุกเดือน

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ ทำบุญสารทจีน ทำบุญวันแม่ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ท่านมาทำบุญทุกเดือน บางเดือนมาหลายครั้ง ทำบุญทุกรายการที่นี่

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ท่านให้รถแมคโฮบริษัทท่าน พร้อมคนขับ มาประจำโครงการ ท่านรับค่าใช้จ่ายน้ำมัน เงินเดือนคนขับ ค่าซ่อมบำรุง ท่านอาจารย์เจ้าคุณ และผม มีหน้าที่สั่งงาน ควบคุมงาน

<<<>>>

มหาอุบาสิกา ผู้ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยได้ยินคำว่า “บาฬีศึกษาพุทธโฆส” แต่ท้ายที่สุด เป็นอุบาสิกาท่านเดียวที่พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่) แนะนำบอกทางบุญ ให้ตรงมาที่ “บาฬีศึกษาพุทธโฆส” ก่อนที่หลวงปู่ทองจะละสังขารไม่กี่สัปดาห์

นี่คือ มหาอุบาสิกา ผู้เกิดมาเพื่อพระพุทธศาสนา สังคม ประเทศชาติ โดยแท้

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๑ https://bit.ly/388hq6Y

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๒ https://bit.ly/3gooXmK

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๓ https://bit.ly/3kghnfc

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๔ https://bit.ly/3zn1biv

<<<>>>

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง