ขออนุโมทนาบุญ ท่านนายกสมพิศ ยืนนาน นายกเทศมนตรีกำแพงแสน

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ขออนุโมทนาบุญ ท่านนายกสมพิศ ยืนนาน นายกเทศมนตรีกำแพงแสน ได้อาราธนานิมนต์ พระสงฆ์ และ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒๙ รูป มารับอาหารบิณฑบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ณ ตลาดตรีสุข กำแพงแสน เนื่องในเทศกาลทำบุญปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๖ มีสาธุชน พ่อค้า แม่ขาย และพุทธบริษัท ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เป็นจำนวนมาก

โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง