ขออนุโมทนาบุญ ท่านพันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์

ภัตตัคคพนารินทร์

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

ตลอด ๑ พรรษา ๓ เดือน ที่ผ่านมา พระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ ๘๑ รูป ฉันเช้า เพล บริเวณเต้นท์ผู้ใหญ่ใจบุญ ป๋าด้วนพรจุฬา คุณสนิท ลิ้มจี้จง ท่านมีจิตศรัทธา ตั้งเตนท์เพื่อศากยบุตรสามเณรสีหะ มาบัดนี้ เริ่มมีอาคารโรงอาหาร ที่ฉันเช้า ฉันเพล อย่างถาวร โดยการบริจาคทำโครงหลังคาเหล็ก เมทัลชีทและพื้นซีเมนต์ โดยการบริจาคของท่าน พันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์

พระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ มีที่ฉันภัตตาหารเช้า เพล สาธุชน มีสถานที่ทำบุญถวายภัตตาหารเช้า เพล โดยไม่ต้องกังวล ฝนและแดด อีกต่อไป

ขออนุโมทนาบุญ ท่านพันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์ ที่ได้เริ่มต้นบุญสร้าง ภัตตัคคพนารินทร์ ไว้ให้

ส่วนรายการอื่น ๆ ห้องคลัง ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม ฯลฯ ค่อย ๆ ทำ ไปตามลำดับความจำเป็น

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง