ขออนุโมทนาบุญ ท่าน ผอ ประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

มหาวชิราลงกรณ
บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ขออนุโมทนาบุญ ท่าน ผอ ประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม หลังเลิกงานในเวลาราชการ ยังไม่กลับที่พัก เดินทางมาตรวจเตรียมการพิธีมอบวุฒิบัตรถวายพระวิปัสสนาจารย์ โดยท่านองคมนตรี ที่จะมีขึ้นในวันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ได้หารือเกี่ยวกับนโยบายการสร้างศาสนทายาทการฝึกอบรมพระกรรมฐานและการเผยแผ่กรรมฐาน มีแนวคิดร่วมกันว่า ควรสร้าง “ธรรมสถานวิปัสสนานานาชาติ”


วันนี้ ท่าน ผอ. ได้นำโฉนดที่ดินสาธารณประโยชน์ ๒๑ ไร่ เพื่อให้มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ได้ใช้ในกิจกรรมสร้างธรรมสถาน เพื่อเป็นอุทยานลานพระกรรมฐานเป็นสัดส่วนเฉพาะการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างธรรมสถานวิปัสสนานาชาติ พึ่งเกริ่นคุยกันเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ท่าน ผอ ประดับ ใช้เวลา ๒ – ๓ วันเท่านั้น วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ นำโฉนดเพื่อประกอบการยื่นตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการ
สาธุ สาธุ
อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง